Với những người làm mô hình kiến trúc chuyên nghiệp thì giữa mô hình kiến trúc dự án và bản thiết kế dự án phải có sự liên kết. Mời các bạn đọc bài viết sau để hiểu thêm về mối liên quan mật thiết giữa chúng nhé.

1. Bản thiết kế dự án là điều kiện cần để thu công mô hình kiến trúc dự án

Khi bắt tay vào làm một dự án mô hình kiến trúc dự án, thì các chủ dự án cần chuẩn bị trước bản thiết kế dự án thật của công trình. Sau đó, kĩ thuật viên làm mô hình kiến trúc sẽ bám sát và tuân thủ từng chi tiết của bản vẽ để tạo ra bản mô hình mô phỏng chân thật nhất. Tuy nhiên cũng có trường hợp chủ đầu tư yêu cầu thay đổi một số chi tiết trên mô hình kiến trúc nhằm cải thiện yếu điểm của bản vẽ. Nhưng tất cả những thay đổi này sẽ được thông báo cụ thể để tránh nhầm lẫn phát sinh trong quá trình đưa vào trưng bày, sử dụng.
1.1. Mô hình kiến trúc dự án phải theo đúng bản vẽ thiết kế

Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm làm một dự án mô hình kiến trúc phải luôn đảm bảo bám sát theo bản vẽ thiết kế. Vì bản vẽ thiết kế như một khung xương của toàn dự án, thể hiện toàn bộ bố cục kết cấu nền tảng của cả công trình ngoài ra, còn là vấn đề về pháp lý và thanh tra dự án. Do đó, điều quan trọng khi mô hình dự án cần phải tuân thủ chặt chẽ bản vẽ thiết kế.

Xem thêm: https://medium.com/@sabankientruc/co...m-d385c90d860a


Sanbankientruc.com Chuyên làm mô hình kiến trúc


1.2.Thay đổi trong mô hình kiến trúc so với bản vẽ thiết kế dự án

Trong một số ít trường hợp, qua quá trình làm mô hình kiến trúc, các công ty làm mô hình có nhận ra một số điểm yếu của dự án. Do đó, mô hình kiến trúc cần được thay đổi và chỉnh sửa so với bản vẽ thiết kế để công trình hoàn thiện hơn khi xây dựng. Những điểm chỉnh sửa này đều phải được chủ đầu tư dự án thông qua. Cuối cùng sẽ trình cơ quan chức năng phê duyệt lại.

Như vậy, mô hình kiến trúc dự án và với bản vẽ thiết kế có mối quan hệ không thể tách rời với nhau. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành nên kết cấu của dự án trên mô hình. Ngoài ra, những vấn đề khác liên quan đến mô hình kiến trúc như hình ảnh, màu sơn, ánh sáng, ngoại cảnh, con người và cách thể hiện thì hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp hơn. Miễn sao, công ty làm mô hình có sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực làm mô hình. Chủ đầu tư dự án có sự thống nhất và hài lòng về sự thay đổi của mô hình kiến trúc để cho ra một dự án thật sự thu hút và mang lại lợi nhuận cao trong quá trình thực hiện là tốt đẹp.

Xem thêm Video của chúng tôi trên kênh Youtube tại:

Công ty làm mô hình kiến trúc chuyên nghiệp chât lượng Việt Nam


Bài viết khác cùng Box :