Có bao nhiêu loại báo cáo thuế hàng tháng doanh nghiệp phải nộp? Chi tiết các báo cáo thuế đó ra sao, cần phải làm gì, hạn nộp trong bao lâu,... Bài viết dưới đây sẽ giải đáp một cách chi tiết nhất tới bạn.

1. Báo cáo thuế giá trị gia tăng

Tờ khai thuế GTGT theo tháng là một trong những loại báo cáo thuế hàng tháng mà các doanh nghiệp đang hoạt động có mức doanh thu năm trước liền kề đạt trên 50 tỷ, thường hoạt động được khoảng 1 năm trở lên, sẽ phải nộp lên cơ qua thuế bằng cách gửi hồ sơ trực tiếp học nộp qua mạng, trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

Theo đó, các doanh nghiệp được sử dụng một trong hai phương pháp để khai thuế GTGT: phương pháp khai thuế GTGT trực tiếp; phương pháp khai thuế GTGT khấu trừ.

1.1. Hồ sơ báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Theo đúng quy định hiện hành, khi tiến hành nộp báo cáo tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, các tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.
- Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.
- Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT.

Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp khai thuế, đặc thù ngành nghề kinh doanh,... mà doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị thêm vào báo cáo khai thuế một số tờ khai sau (nếu cần):

- Bản giải trình khai thuế bổ sung điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS.
- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT.
- Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT.
- Bảng kê thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai hay chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT.

1.2. Hồ sơ báo cáo thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Với những doanh nghiệp chọn báo cáo thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì tùy vào từng trường hợp sẽ chuẩn bị hồ sơ khác nhau. Cụ thể:
- Trường hợp 1: các doanh nghiệp khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ gồm “Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT” là đủ.
- Trường hợp 2: các doanh nghiệp khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT.
+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

- Trường hợp 3: các doanh nghiệp khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu nhưng theo từng lần phát sinh thì sẽ chuẩn bị “Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT”.

2. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

Báo cáo nộp thuế TNCN hiện được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.Thông thường, tổ chức, doanh nghiệp làm báo cáo thuế GTGT theo tháng thì cũng sẽ làm báo cáo thuế TNCN theo tháng.
Căn cứ vào từng trường hợp, các doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ báo cáo cụ thể như sau:

Bài viết khác cùng Box :