Những tính năng căn bản của phần mềm quản lý cửa hàng sơn


A - Các chức năng căn bản

Phần mềm quản lý cửa hàng sơn S2Retail có đầy đủ chức năng giải quyết những bài toán quản lý căn bản: Mua / bán; Thu / Chi; Nhập xuất tồn kho; Theo dõi doanh thu bán hàng, Công nợ phải thu, phải trả; Khả năng phân quyền truy cập theo nhân viên; ...

Chúng ta chỉ thấy sự khác biệt thật sự của Phần mềm quản lý cửa hàng sơn S2Retail khi biết đến và sử dụng các chức năng đặc thù dành riêng cho ngành sơn của nó.

B – Những chức năng đặc thù ngành của Phần mềm quản lý cửa hàng sơn S2Retail

Phân nhóm hàng hóa, quản lý chi tiết sản phẩm

Phân nhóm theo thương hiệu, đặc tính sản phẩm. VD: ICI, Jotun, Neppon. Maxilite, mykolor,... sơn dầu, sơn bóng, sơn nước, ... Theo đặc tính sản phẩm như: bột bả, sơn chống thấm, chống ẩm, chịu nhiệt, sơn nội thất, sơn ngoại thất.

Quản lý theo dung tích sơn theo thùng (1l. 3l, 4l, 5l, 18l...), hoặc theo khối lượng sản phẩm.


Đặt mã hàng hóa

Phần mềm quản lý cửa hàng sơn S2Retail cho phép người dùng đặt mã sơn hiệu quả, tránh nhầm lẫn. Cách đặt mã một sản phẩm sơn: Mã hàng = Gốc (Base) + Mã màu + Dung tích (dung lượng).

Quản lý mua / bán; quản lý thu / chi; bán buôn và công nợ hoàn chỉnh

Mua, bán, đổi trả hàng hóa, chốt nợ theo công trình, theo nhà cung cấp (nợ phải trả)

Cảnh báo công nợ quá mức của khách hàng ngay trên hóa đơn bán khi giao dịch


Báo cáo nhập xuất tồn; quản lý kho triệt để

Báo cáo cuối ngày, cuối tuần, hoặc theo tháng, theo quý, ...; chi tiết theo nhân viên, theo quầy, quỹ, hoặc theo nhóm hàng, loại hàng.

Quản lý kho cửa hàng; kho tổng; Kho tại hãng; Chuyển hàng giữa các kho.
Quản lý thông tin khách hàng, đối tác

Phần mềm quản lý cửa hàng sơn S2Retail cho phép người dùng xem báo cáo nhanh chóng lịch sử giao dịch của một khách hàng cũ, các lượt mua, bán, đổi, trả hàng hoặc thu/ chi. Phân nhóm khách hàng theo tên, theo công trình. Hệ thống cho phép ghi nhận thông tin khách hàng, ngay khi thực hiện giao dịch (nếu cần).Phân quyền & khai báo người sử dụng

Đây là một trong những chức năng đặc biệt quan trọng. Phần lớn việc các công ty sơn áp dụng phần mềm là các mô hình lớn hoặc ít nhất là có nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân. Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng sơn S2Retail cho phép khai báo các tài khoản người dùng, với khả năng phân quyền chi tiết về khả năng truy cập và sử dụng từng chức năng, từng thao tác. Ví dụ: Một nhân viên bán hàng chỉ được bán hàng mà không được sửa giá, được làm mới hóa đơn mà không được sửa hay xóa, ...


Bài viết khác cùng Box :