Sau đây là nội qui của diễn đàn Vật Liệu Nội Thất Xây Dựng :+ Cấm Spam dưới mọi hình thức.
+ Cấm mọi hành động bất lịch sự.
+ Các bài viết nếu copy phải ghi rõ nguồn, tôn trọng tác giả.
+...