Phim cách nhiệt được cấu tạo bởi nhiều lớp màng nhựa PET kết hợp cùng chất kết dính dùng để phủ lên bề mặt kính. Tạo nên lớp phủ từ chối năng lượng mặt trời.

Tại Việt Nam, phim cách nhiệt cho cửa...