Nếu diện tích căn phòng chỉ từ 8 m2 trở lên mà gia đình lại có hai con thì nhiệm vụ của cha mẹ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chia đôi phòng sẽ không hiệu quả. Lựa chọn tốt nhất là giường tầng, và...