HỒ GIA PHÁT là đơn vị chuyên thiết kế thi công lắp đặt các hạng mục:
THI CÔNG:
- lắp đặt mái bạt xếp di động
- lắp đặt mái hiên di động
- lắp đặt mái bạt thả tự cuốn
- lắp đặt mái nhà bạt
CUNG...