Khi thực hiện xây dựng các công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ có sự lựa chọn các vật liệu xây dựng, lựa chọn các nhà cung cấp vật liệu xây dựng uy tín để xây dựng công trình hoàn...