Phim cách nhiệt là một tròn những sản phẩm nổi bật chuyên dụng để chống nóng, nắng cho xe hơi và nhà kính. Tuy nhiên film dán dùng cho kính ô tô và kính nhà ở đôi khi lại khác nhau.

Nên trong bài...