Ngói Lợp – Ngói phụ kiện Đồng Tâm

Nhà sản xuất : Đồng Tâm Group
Giá liên hệ : 0916 328 998
Kích thước : 4.65 đến 5.2 kg
Chính sách vận chuyển

Ngói Lợp – Ngói phụ kiện Đồng Tâm

+ Kiểu dáng thanh lịch
+ Màu sắc phong phú
+ Chống thấm và chắn nước mưa hiệu quả
+ Chống nhiệt
+ Chống rêu mốc
+ Thân thiện môi trường
+ Hiệu quả kinh tế

NGÓI L PHẢI

 • Vị trí sử dụng: Thường dùng trang trí
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-l-phai

NGÓI L TRÁI

 • Vị trí sử dụng: Thường dụng trang trí
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-l-trai

NGÓI CUỐI NÓC TRÁI

 • Vị trí sử dụng: Cuối đỉnh mái
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 3.8 +-0.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-cuoi-noc-trai

NGÓI CUỐI NÓC PHẢI

 • Vị trí sử dụng: Cuối đỉnh mái
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 3.5 +-0.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-cuoi-noc-phai

NGÓI CHỮ T

 • Vị trí sử dụng: Tại đỉnh mái có dạng chữ T
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-chu-t

NGÓI ỐP CUỐI RÌA

 • Vị trí sử dụng: Cuối hong mái
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 2.8 +-0.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-op-cuoi-ria

NGÓI RÌA

 • Vị trí sử dụng: Bên hông mái
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 3.6 +-0.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-ria

NGÓI NÓC CÓ GỜ

 • Vị trí sử dụng: Trên đỉnh mái nhà
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 3.2 +-0.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-noc

NGÓI CHẠC TƯ CÓ GIÁ GĂN ỐNG

 • Vị trí sử dụng: Đỉnh mái có 4 cạnh với thiết kế riêng cho các vị trí có sử dụng ăn-ten, ống dẫn, cột thu lôi,… không cần khoan thủng viên ngói tạo nên sự tiện lợi, chống thấm nước và đạt độ thẩm mỹ cao.
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-chac-4-co-ong

NGÓI CHẠC TƯ

 • Vị trí sử dụng: Đỉnh mái có 4 cạnh
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-chac-4

 

NGÓI LỢP CÓ GIÁ GẮN ỐNG

 • Vị trí sử dụng: Thiết kế riêng cho các vị trí có sử dụng ăn-ten, ống dẫn, cột thu lôi,… không cần khoan thủng viên ngói tạo nên sự tiện lợi, chống thấm nước và đạt độ thẩm mỹ cao.
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-lop-co-ong

NGÓI NÓC CÓ GIÁ GẮN ỐNG

 • Vị trí sử dụng: Ở đỉnh mái – vị trí có sử dụng ăn-ten, ống dẫn, cột thu lôi,… không cần khoan thủng viên ngói tạo nên sự tiện lợi, chống thấm nước và đạt độ thẩm mỹ cao.
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-noc-co-ong

NGÓI CHẠC BA CÓ GIÁ GẮN ỐNG

 • Vị trí sử dụng: Đỉnh mái có 3 cạnh với thiết kế riêng cho các vị trí có sử dụng ăn-ten, ống dẫn, cột thu lôi,… không cần khoan thủng viên ngói tạo nên sự tiện lợi, chống thấm nước và đạt độ thẩm mỹ cao.
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-chac-3-co-ong

NGÓI CUỐI MÁI (NGÓI ĐUÔI)

 • Vị trí sử dụng: Sử dụng cuối mái
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-cuoi-mai

NGÓI CHẠC BA

 • Vị trí sử dụng: Đỉnh mái có 3 cạnh
 • Bề mặt: Sần
 • Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp
 • Loại ngói: Ngói phụ kiện
 • Trọng lượng: 4.65 đến 5.2 kg
ngoi-phu-kien-dong-tam-ngoi-chac-3

Sản phẩm liên quan