Gạch Tuynel

Gạch Tuynel Đại Phương có hình dáng, màu sắc đẹp và khả năng chịu lực cao & khả năng thấm nước thấp. Gạch Tuynel Đại Phương đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 1450:1998 và TCN 1451:1998.

Nhấn để gọi: 0916 328 998