Điều trị tàn nhang bằng Yellow Laser Advanced: 3.000.000 VND giảm giá: No
Điều trị tàn nhang <=10 nốt: 3.000.000 VND ; giảm giá: 20%
Điều trị tàn nhang <=20 nốt: 3.000.000 VND ; giảm giá: 30%
Điều trị tàn nhang <=40 nốt: 3.000.000 VND ; giảm giá: 40%
Điều trị tàn nhang <=80 nốt: 3.000.000 VND ; giảm giá: 50%>>>Xem chi tiết: https://vienthammydiva.vn/bang-gia/


Bài viết khác cùng Box :