CUNG CẤP CÁC LOẠI BẰNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH

- TIẾN SĨ: đạt chuẩn 100%

- THẠC SĨ: đạt chuẩn 100%

- ĐẠI HỌC: đạt chuẩn 100%

- CAO ĐẲNG: đạt chuẩn 100%

- TRUNG CẤP: đạt chuẩn 100%

- TH PHỔ THÔNG: đạt chuẩn 100%

Tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ các bậc dùng cho Việt Nam

- IELTS: đạt chuẩn 100%

- TOEIC: đạt chuẩn 100%

- B1: đạt chuẩn 100%

- B2: đạt chuẩn 100%

- A2: đạt chuẩn 100%

- Tiếng Anh: A-B-C đạt chuẩn 100%

- Tin học: A-B-C đạt chuẩn 100%

NHỮNG LOẠI BẰNG MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

* Nhận làm các loại bằng trên toàn quốc, Như: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, chứng chỉ nghề, và các chứng chỉ liên quan trên toàn quốc.

* Dịch vụ chúng tôi luôn đảm bảo uy tín, chất lượng và bảo mật cho quý khách.


* Điện thoại: 0934180556 - Mail: luongkinhte2016@gmail.com


Bài viết khác cùng Box :