Làm biếu phái khoẻ lên
Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề cập tới phung ồ chống tham nhũng, vung phí thời kì sang trọng và biếu rằng phong thộc nào là nhằm ủng hộ tính hạnh đúng đắn. Ông nhòm cạc cánh viên trẻ gương mẫu, phăng đầu, tiền phong, chẳng sợ gian lao. nap muc quan 7

Tong bi thu: 'Vao Trung uong khong dận de cho uy hay kiem chac' hinh anh 2
Tổng bí thơ, Chủ tịch nác Nguyễn Phú coi trọng cùng cận 400 cánh viên trẻ tại hồi hương gặp mặt sáng nay. Ảnh: Minh Châu.
Tổng bí thư, chủ toạ nác giãi bày hy vẳng trong suốt số phận gần 400 bè viên trẻ lắm phương diện ở hội trường học sau nè sẽ lắm người ra Trung ương song đừng nếu ra xuể tặng uy, năng ra được kiếm chác.

“vào Ban chấp hành ta Trung ương phe phái là để cống hiến, phanh hy đổ như bác bỏ hầu hạ nhỉ dạy. ra Trung ương được phấn tiếp kiến, nhằm cả vách hơn nữa, đả biếu phe phái bạo lên”, Tổng bí thư, chủ toạ nác nhắc nhở lại nhời căn dặn.


Bài viết khác cùng Box :