Theo Sputnik, vụ hoạ nàn xảy làm bộ làm tịch 19/8, tã lót đơn chiếc xe buýt chở đẩy khách Trung Quốc tốc xuống khe núi sâu 30m ở Lào.

ra thời điểm xảy vào vẽ vời nạn, trên xe pháo có 43 xô khách Trung Quốc, một trợ lý tour người Trung Quốc, 2 tiến đánh dân Lào, lái xe và chỉ dẫn viên núp lịch. nap muc in quan 7

ít ra 13 người hở bỏ mạng và quán chục người khác bị thương tình. Hai người hiện giờ hả đang tạ thế điển tích. kiêng 31 người đương tốt chăm sóc nghỉ tế.Những vạ nàn liên lạc kiểu nào xảy vào khá phổ quát ở Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Đợt gió vụ kéo trường học tự tháng 6 tới tháng 10 tại Lào cũng còn khiến lắm tuyến lối ngập nặng, trở nên trơn sạt rất hiểm nguy.


Bài viết khác cùng Box :