– Ưu chấm tàu Superdong :
+ chuyển vận hành khách chứa chấp từng 275 khách khứa.
+ Tàu phắt nhặt đồng thời kì là : 2 tiếng 30 phút. (đạt vận tốc 26 đến 28 hải lý/Giờ)
+ Tàu trang bị áo phao đồn.
+ Trang bị tivi, máy lạnh. (rất đương đại)
+ ngần an tinh tường cao.
+ trên dưới mơ sóng thấp.
+ độn ngồi mềm.
+ Nhà quách hoá nháng đuối tuyệt sẽ.
+ Tàu có 2 tầm.
– Nhược chấm tàu Superdong :
+ Chở đặt quy hàng hóa số phận cây thưa.
+ chẳng chở phanh xe máy.
+ Giá vé cao so với tàu gỗ. nap muc in quan 7
– bây giờ tàu Superdong về trai nấp :
+ Cảng tàu Rạch giá như -> Nam lẩn trốn : nhút nhát 7h20 và 8h45 sáng hằng ngày. (mực 7 lắm trạng thái tăng lên 4 chuyến 6h00, 6h15, 11h00, 12h00)
+ Cảng tàu trai nấp -> Rạch Sỏi : hồi hương 11h00 và 11h50 trưa hằng ngày. (Chủ nhật nhiều thể tăng lên 4 chuyến 8h50, 9h15, 14h40, 15h15)
– Giá tàu Superdong bay Nam ẩn : (Vé khứ nhát 420k)
+ Rạch Giá -> Nam trốn : 210.000 vnđ/người lớn, 150.000 vnđ/trẻ em.
+ trai ẩy -> Rạch Sỏi : 210.000 vnđ/vé, 150.000 vnđ/trẻ em.
– hệ trọng đặt vé tàu Superdong :
+ Văn Phòng ĐD HCM :

12 Nguyễn Ngọc Lộc, quân 14, Quận 10 thị thành xỏ Chí Minh
Điện thoại: (028)38 666 333 Fax: (028)38 688 363
+ buồng vé Rạch ví :
14 Tự bởi, bọn Vĩnh que TP. Rạch ví, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3877 742 Fax: (0297) 3877 741

+ hội sở chính Phú Quốc:
số phận 10, Đường 30/4, KP2, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Tel: (0297) 3980 111 Fax: (0297) 3846 180 Hotline: 0919 664 660


Bài viết khác cùng Box :