rong bài viết này, mình sẽ nhắc về các định nghĩa khóa học lập trình cho trẻ em lập trình hướng đối tượng Java. Bởi vì Java như là một hình dòng xuất sắc cho triết lý lập trình hướng đối tượng.

Vậy lập trình hướng đối tượng là gì? Ấy chính là 1 kiểu lập trình với các định nghĩa như Lớp (Class), Đối tượng (Object), Kế thừa (Inheritance), tính đóng gói (Encapsulation), Trừu tượng (Abstraction), Đa hình (Polymorphism) gọi tắt là OOP. Phần đông những ngôn ngữ lập trình giống như Java, C++, C#, Ruby… đều theo mô hình lập trình hướng đối tượng.

Qua bài viết này, chúng ta sẽ hiểu rõ bản tính những định nghĩa cốt lõi của lập trình hướng đối tượng Java qua 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng

#1. Lập trình hướng đối tượng Java: Tính kế thừa
Trong lập trình hướng đối tượng, những chương trình máy tính được bề ngoài theo nguyên tắc là phần đông mọi thứ đều được xem là đối tượng và tương tác với các đối tượng khác.

Tính kế thừa là 1 định nghĩa được hiểu các tính chất của 1 lớp với thể được kế thừa bởi 1 lớp khác. Nó giúp chúng ta có thể dùng lại code và thiết lập 1 mối quan hệ giữa các class khác nhau.

Như chúng ta thấy ở hình trên, một đứa trẻ kế thừa các thuộc tính của cha cậu đó. Như vậy, trong Java, chúng ta sẽ mang hai class như bên dưới:

Lớp cha còn được hiểu là Lớp siêu cấp, Lớp hạ tầng (Parent class hoặc Super class hay Base class)
Lớp con còn được hiểu Lớp phụ, Lớp dẫn xuất (Child class hoặc Sub class hoặc Derived class)
1 lớp kế thừa các tính chất được biết tới là 1 Sub class trong khi một lớp mang các thuộc tính được kế thừa được gọi là Parent class.

Chúng ta hãy bắt đầu mang loại trước tiên của kế thừa: Đơn kế thừa (Single Inheritance)

1.1 Đơn kế thừa (Single Inheritance)

Đối mang Đơn kế thừa, 1 lớp sẽ kế thừa những thuộc tính của 1 lớp khác. Nó cho phép 1 lớp con kế thừa những thuộc tính và hành vi(method) từ một lớp cha.

Điều này sẽ cho phép code khả năng tái sử dụng code cũng như thêm lập trình web nên học ngôn ngữ nào các tính năng mới vào các đoạn code hiện với.

Ở thí dụ bên dưới, Class A là lớp cha và Class B là lớp con mang các thuộc tính và hành vi của lớp cha.

Trong java thì để kế thừa, đơn giản là tiêu dùng từ khóa extend

Dành cho bạn: Top 5 ngôn ngữ để tăng trưởng áp dụng Android
một.2.Kế thừa kiểu Đa cấp (Multilevel Inheritance)

khi 1 lớp được bắt nguồn từ 1 lớp mà cũng là lớp con (kế thừa trong khoảng một lớp khác). Tức thị một lớp sở hữu rộng rãi hơn 1 cấp cha, kiểu kế thừa đấy được gọi là kế thừa kiểu Đa cấp.

Hãy xem lược đồ, Class B kế thừa các tính chất và hành vi của class A, và class C kế thừa những thuộc tính, hành vi của Class B. Ở đây, Class A là lớp cha của Class B và Class B là lớp cha của Class C. Trong trường hợp này, Class C ngầm kế thừa những thuộc tính và hành vi của Class A duyệt Class B. Đó chính là kế thừa kiểu Đa cấp

cách viết kế thừa kiểu đa cấp trong java cũng tương tự như đơn kế thừa

Tham khảo =>>https://mindx.edu.vn/blog/post/python-la-gi

Kết luận
như vậy là mình đã biểu đạt xong những tri thức cơ bản nhất để bạn hiểu về lập trình hướng đối tượng Java. Hi vọng, qua bài viết này bạn sẽ với mẫu nhìn toàn diện về lập trình java cũng như lập trình hướng đối tượng. Từ đấy thuận tiện tiếp cận thế giới lập trình mông mênh

Chuyện học táº*p & là m việc ở MindX


Bài viết khác cùng Box :